Usługi rozwojowe dla MŚP 25
Lis

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 19-24.11.2019 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 19-24.11.2019 r.  Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały: złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 19.11.2019 r., godz. 10.00, złożone wielokrotnie, ponieważ […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 22
Paź

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 22-27.10.2019 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 22-27.10.2019 r. Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały: – złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), – podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 22.10.2019 r., godz. 10.00, – […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 22
Paź

Zakończenie naboru fiszek projektowych w ramach rundy naboru 22-27.10.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 22-27.10.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP. Lista zaakceptowanych fiszek zostanie opublikowana niezwłocznie po zarejestrowaniu wszystkich otrzymanych fiszek projektowych.

Usługi rozwojowe dla MŚP 24
Wrz

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-29.09.2019 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 24-29.09.2019 r. Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały:– złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski),– podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 24.09.2019 r., godz. 10.00,– złożone wielokrotnie, ponieważ […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 24
Wrz

Zakończenie naboru fiszek projektowych w ramach rundy naboru 24-29.09.2019 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 24-29.09.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP. Lista zaakceptowanych fiszek zostanie opublikowana niezwłocznie po zarejestrowaniu wszystkich otrzymanych fiszek projektowych.

Usługi rozwojowe dla MŚP 29
Sie

Aktualizacja Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego, w drodze Uchwały nr 1947/64/VI/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, przyjął aktualizację Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim.

Usługi rozwojowe dla MŚP 27
Sie

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 27.08-1.09.2019 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 27.08-1.09.2019 r. Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały:– złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski),– podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 27.08.2019 r., godz. 10.00 lub po godz. […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 27
Sie

Zakończenie naboru fiszek projektowych w ramach rundy naboru 27.08-1.09.2019

  Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 27.08-1.09.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP. Lista zaakceptowanych fiszek zostanie opublikowana niezwłocznie po zarejestrowaniu wszystkich otrzymanych fiszek projektowych.

Usługi rozwojowe dla MŚP 23
Sie

Nowe dokumenty obowiązujące od 21.08.2019 r.

W związku z przyjęciem w dniu 21 sierpnia 2019 r.  Uchwały nr 67 Komitetu Sterującego PSF w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.2 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty: Regulamin naboru do projektu, Zał. 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy, Zał. 3 do Regulaminu – Wzór umowy […]

Dotyczy niezakwalifikowania fiszek PSF z przyczyn różnicy czasu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że odwołania dotyczące czasu złożenia fiszki nie będą rozpatrywane przez WUP w Katowicach ze względu na brak właściwości merytorycznej urzędu w zakresie funkcjonowania platformy SEKAP. Pełna treść komunikatu