Usługi rozwojowe dla MŚP 25
Mar

Wytyczne określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie

Prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi i opublikowanymi przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Wytycznymi określającymi standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 24
Mar

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF od 31.03.2020 r.

Informujemy, że od 31 marca 2020 r. fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Od tego dnia fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie będą uwzględniane przy ustalaniu […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 16
Mar

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 10-13.03.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 10-13.03.2020 r. Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski) oraz zostały podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 10.03.2020 r., godz. 10.00 lub […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 12
Mar

Wytyczne WUP w związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek edukacyjnych

Prosimy o zapoznanie się z poniższym stanowiskiem IP RPO WSL – WUP Katowice dot. czasowej zmiany zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. „IP RPO WSL – WUP Katowice zaleca czasową zmianę zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. Powyższe zalecenie związane jest z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 12
Mar

Ograniczenia w pracy POP

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i klientów od 12 marca br. do odwołania wstrzymana zostaje obsługa bezpośrednia klientów w  Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie. Jednocześnie zachęcamy Przedsiębiorców, aby wszelkie sprawy dotyczące naborów, składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 11
Mar

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF

Informujemy, że na stronie internetowej IP RPO WUP opublikowany został komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/zmiany_w_zakresie_podpisywania_fiszek_wnioskow_psf_20200310

Usługi rozwojowe dla MŚP 24
Lut

Od 3.03.2020 r. w PSF startują nabory dedykowane samozatrudnionym

Informujemy, że od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym. Pod pojęciem „osoby samozatrudnionej” należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą żadnych pracowników. Inne formy prawne przedsiębiorstw, tj. spółka cywilna i spółki regulowane przez prawo handlowe, które nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o ww. […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 17
Lut

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 11-14.02.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 11-14.02.2020 r. Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski). Lista zaakceptowanych fiszek Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 20
Sty

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 14-17.01.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 14-17.01.2020 r.  Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski). Lista zaakceptowanych fiszek Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 24
Gru

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 17-22.12.2019 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 17-22.12.2019 r.  Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski). Lista zaakceptowanych fiszek Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch […]