Usługi rozwojowe dla MŚP 30
Kwi

Od 5 maja 2020 r. nabór w trybie ciągłym

UWAGA! Od 5 maja 2020 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadzi nabór w trybie ciągłym. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji w projekcie. Fiszka może zostać wysłana w dowolny dzień i o dowolnej godzinie.

Usługi rozwojowe dla MŚP 24
Kwi

Uwaga – aktualizacja harmonogramu naboru PSF

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu naboru PSF dla Operatorów WST, ARR i RIT PN. Szczegóły pod linkiem https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uwaga___aktualizacja_harmonogramu_naboru_psf_dla_operatorow_wst_arr_i_rit_pn_20200424

Usługi rozwojowe dla MŚP 14
Kwi

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 7-10.04.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 7-10.04.2020 r. Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski). Lista zaakceptowanych fiszek Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w […]

Zmiana wytycznych określających standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie + FAQ

Informujemy, że 30 marca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie. Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian znajdziecie Państwo pod linkiem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia​. FAQ do Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/faq-do-aktualnosci-bur-zwiazanych-z-pandemia

Usługi rozwojowe dla MŚP 25
Mar

Wytyczne określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie

Prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi i opublikowanymi przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Wytycznymi określającymi standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 24
Mar

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF od 31.03.2020 r.

Informujemy, że od 31 marca 2020 r. fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Od tego dnia fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie będą uwzględniane przy ustalaniu […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 16
Mar

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 10-13.03.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 10-13.03.2020 r. Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski) oraz zostały podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 10.03.2020 r., godz. 10.00 lub […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 12
Mar

Wytyczne WUP w związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek edukacyjnych

Prosimy o zapoznanie się z poniższym stanowiskiem IP RPO WSL – WUP Katowice dot. czasowej zmiany zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. „IP RPO WSL – WUP Katowice zaleca czasową zmianę zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. Powyższe zalecenie związane jest z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 12
Mar

Ograniczenia w pracy POP

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i klientów od 12 marca br. do odwołania wstrzymana zostaje obsługa bezpośrednia klientów w  Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie. Jednocześnie zachęcamy Przedsiębiorców, aby wszelkie sprawy dotyczące naborów, składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki […]

Usługi rozwojowe dla MŚP 11
Mar

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF

Informujemy, że na stronie internetowej IP RPO WUP opublikowany został komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/zmiany_w_zakresie_podpisywania_fiszek_wnioskow_psf_20200310