Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 27.08-1.09.2019 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 27.08-1.09.2019 r.

Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały:
– złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski),
– podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 27.08.2019 r., godz. 10.00 lub po godz. 15.00 w dniach naboru,
– złożone podwójnie, ponieważ jeden Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego przez siebie Operatora (liczy się tylko pierwsza fiszka),
– złożone w złym naborze.

Lista zaakceptowanych fiszek

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy.