Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 19-24.11.2019 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 19-24.11.2019 r.

 Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały:

  • złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski),
  • podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 19.11.2019 r., godz. 10.00,
  • złożone wielokrotnie, ponieważ jeden Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego przez siebie Operatora (liczy się tylko pierwsza fiszka).

Lista zaakceptowanych fiszek

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 27.11.2019 r. do godz. 15.00.