Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 11-14.02.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 11-14.02.2020 r.

Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski).

Lista zaakceptowanych fiszek

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 19.02.2020 r. do godz. 15.00.