Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF

Informujemy, że na stronie internetowej IP RPO WUP opublikowany został komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF.

Komunikat dostępny jest pod adresem: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/zmiany_w_zakresie_podpisywania_fiszek_wnioskow_psf_20200310