Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 10-13.03.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 10-13.03.2020 r.

Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski) oraz zostały podpisane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 10.03.2020 r., godz. 10.00 lub po godz.15.00 w dniach naboru.

Lista zaakceptowanych fiszek

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15.00.

W związku z obowiązującymi rekomendacjami ograniczenia kontaktów bezpośrednich z innymi osobami, IP RPO WSL – WUP Katowice zaleca na kolejne dwa tygodnie, tj. od 13 do 29 marca br., zaprzestanie składania przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej.

Zaleca się złożenie dokumentów poprzez przesyłanie ich drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów) lub w ostateczności pocztą lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data nadania).