Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 7-10.04.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 7-10.04.2020 r.

Na liście nie uwzględniono fiszek wniosków, które zostały złożone przez podmioty spoza terenu subregionu północnego woj. śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski).

Lista zaakceptowanych fiszek

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 16.04.2020 r. do godz. 15.00.

Zaleca się złożenie dokumentów poprzez przesyłanie ich drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów) lub w ostateczności pocztą lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data nadania).

Skany wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych o rozmiarze do 20 MB, proszę przesyłać na adresy poczty elektronicznej Operatora: arr@psf2.pl

Sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi złożonymi drogą elektroniczną