Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 22.09.2020 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie „Usługi rozwojowe dla MŚP” (RIT PN) dla przedsiębiorców mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), od dnia 22 września 2020 r. od godz. 8.00, wznawiamy nabór fiszek w trybie ciągłym.

Jednocześnie, w związku z faktem, że zamierzamy zakończyć projekt na przełomie roku, za pełną zgodą WUP zmianie uległ zapis § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu, który otrzymał następujące brzmienie: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w dniu 15 listopada 2020 r.”.

Powyższy zapis powoduje, że w przypadku usług, które przedsiębiorcy będą chcieli zrealizować w bardzo krótkim czasie po złożeniu fiszki, konieczne będzie natychmiastowe dostarczenie do Operatora dokumentów w wersji papierowej (nie później niż dwa dni od momentu złożenia fiszki wniosku), aby Operator mógł w trybie niemal ekspresowym ocenić wnioski i przygotować ewentualnie umowę do podpisu. Dodatkowo Przedsiębiorcą zobowiązany jest w tej sytuacji o szybkie wystąpienie do odpowiednich instytucji o wydanie zaświadczeń o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS i US (trzeba przyjąć czas ok. 1-tygodniowy), aby w momencie wezwania do podpisania umowy przedsiębiorca posiadał już ww. zaświadczenia.