Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru do projektu obowiązuje od 21.08.2019

Dokumenty do umowy

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (wzór)

Dokumenty do rozliczenia usługi rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych wraz z załącznikami:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonym przez Operatora terminie.

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 20.08.2019)
Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim (obowiązywał do dnia 27.08.2019)