Dokumenty do pobrania

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych przyjęte Uchwałą nr 83 KS PSF z dnia 30.03.2020 r.,  obowiązujące od 30 czerwca 2020 r.

Regulamin naboru do projektu

Dokumenty do umowy

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF (wzór)

Dokumenty do rozliczenia usługi rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych wraz z załącznikami:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonym przez Operatora terminie.

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 20.08.2019)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 29.06.2020)